MENURUT AGAMA

Jumlah Pemeluk Agama

Agama Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Islam 2727 2779 2650
Kong Hu Chu 0 0 0
Kristen 0 0 0
Hindu 0 0 0
Budha 0 0 0

 

DATA TEMPAT IBADAH WILAYAH DESA TEGALARUM

TAHUN 2021

No DESA/KEL. NAMA LEMBAGA KEAGAMAAN/

TEMPAT IBADAH

NAMA KETUA/PENGURUS/TA’MIR STATUS TANAH KET
SERTIFIKAT BELUM WAQAF TIDAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 TEGALARUM MASJID            
    1.       BAITUR ROHIM NOOR HASANI ü ü  
    2.       AL.FUDLOLA’ H.AH.MUSTAHAL ü ü  
    3.       BAITUR ROHMAN AHMAD SAMUD ü ü  
    MUSHOLA            
    1.       DA’WATUL ISLAMIYAH MAD NOOR ü  
    2.       AL HAMIDIYAH H.SYUKRI ABD ü  
    3.       AL HUDA PURWANTO ü  
    4.       AL HIDAYAH SUYANTO S.Pd.I ü  
    5.       AL HIDAYAH H.PARNAWI ü  
    6.       AL ISTIQOMAH SUKARNO ü  
    7.       MIFTAHUL ULUM H.AH.MUSTAHAL ü  
    8.       AL HUDA H.SUNARWI ü  
    9.       AL IKHLAS SUPARWI ü  
    10.    AL AMIN SUDIYONO ü  
    11.    AL ISTIQOMAH SUKARTO ü  
  JUMLAH 14